© Copyright 2015- Baocongthuong.com.vn, All rights reserved

® Baocongthuong giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hotline:
0904.305.588

Khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số - Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống

Hỗ trợ phong trào “Khởi nghiệp vùng Dân tộc thiểu số” được xem là một trong những giải pháp nhằm khai thác thế mạnh của vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi, tạo động lực để đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu.