© Copyright 2015- Baocongthuong.com.vn, All rights reserved

® Baocongthuong giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hotline:
0904.305.588

Ngành Công Thương: Nhân rộng những tấm gương Thi đua yêu nước

70 năm qua, các phong trào Thi đua yêu nước ngành Công Thương đã có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng đều khắp các lĩnh vực, các vùng miền, các doanh nghiệp.