© Copyright 2015- Baocongthuong.com.vn, All rights reserved

® Baocongthuong giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hotline:
0904.305.588

PC Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo của PC Quảng Ninh cho thấy, năm 2017, công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của tỉnh Quảng Ninh với sản lượng điện thương phẩm gần 3.976 triệu kWh, đạt 100,52% kế hoạch. 

Tổn thất điện năng năm 2017 đạt 4.98 %. Công ty đã tiên phong triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tại trung tâm hành chính công của tỉnh, được chính quyền và khách hàng đánh giá cao.

Năm 2018, PC Quảng Ninh sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, không để xảy ra tai nạn lao động; tiếp tục áp dụng khoa học - công nghệ, tăng cường phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động; tiếp tục triển khai chương trình nhận diện thương hiệu và khách hàng là trung tâm...