© Copyright 2015- Baocongthuong.com.vn, All rights reserved

® Baocongthuong giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hotline:
0904.305.588
Từ một chủ trương, Nghị quyết lớn của Đảng, đến nay, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành chương trình hành động của toàn hệ thống chính trị, ...